روانکارهای خودرویی

سیالات خنک کننده موتور

Gulf Max cool LL زمان کارکرد طولانی تر نسبت به سایر ضد یخ های معمولی   20, 4, 2 & 1 kg
Gulf Max cool انتقال حرارت عالی و محافظت از سیستم خنک کننده   20, 4, 2 & 1 kg

روغن های موتور دیزلی

Gulf Superfleet Synth ULE      
Gulf Superfleet ULE      
Gulf Supreme Duty XLE   API CJ-4 208 L
Gulf Superfleet XLD روشن شدن آسان موتور در دمای سرد API CI-4 208 & 20 Lits
Gulf Superfleet Supreme تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب،موثر در کاهش مصرف سوخت  API CI-4 208 & 20 Lits
Gulf Superfleet Special QC پایدار در برابر اکسیداسیون API CH-4 208 & 20 Lits
Gulf Superfleet Special دارای خاصیت عالی متفرق کننده و پاک کتتده  دوده از قطعات مختلف موتور  API CG-4 208 & 20 Lits
Gulf Super Diesel Plus       
Gulf Super Duty CF دارای خاصیت پاک کنندگی دوده و آلاینده ها از قطعات موتور API CF 208 & 20 Lits
Gulf SDMO جلوگیری از سایش و خوردگی و زنگ زدگی قطعات API CF 208 & 20 Lits

روغن های جعبه دنده اتوماتیک

Gulf DCT Fluid      
Gulf Multi-Vehicle CVT Fluid     208, 20 & 1 Lits
Gulf ATF SP-IV      
Gulf ATF DEXRON® VI -AW1     208, 20 & 1 Lits
Gulf DEXRON VI ATF عملکرد عالی در انتقال نیرو، طول عمر بیشتر روغن وکلاچ ،کاهش هزینه تعمیر و نگهداری، دارای قدرت بالای انتقال نیرو و جلوگیری از لرزش،سازگار با تمام آب بندها و سیالیت در دمای پایین   General Motors DEXRON® VI 208, 20 & 1 Lits
Gulf ATF DX IIIH عملکرد عالی در انتقال نیرو، طول عمر بیشتر روغن وکلاچ ،کاهش هزینه تعمیر و نگهداری، دارای قدرت بالای انتقال نیرو و جلوگیری از لرزش،سازگار با تمام آب بندها و سیالیت در دمای پایین   General Motors DEXRON® IIIH,Ford MERCON® 208, 20 & 1 Lits
Gulf AL4 Fluid Peugeot      208, 20 & 1 Lits
Gulf AL4 Fluid Renault      208, 20 & 1 Lits
Gulf ATF DX IID عملکرد عالی در انتقال نیرو، طول عمر بیشتر روغن وکلاچ ،کاهش هزینه تعمیر و نگهداری، دارای قدرت بالای انتقال نیرو و جلوگیری از لرزش،سازگار با تمام آب بندها و سیالیت در دمای پایین   General Motors DEXRON® IID 208, 20 & 1 Lits

روغن های موتور بنزینی

Gulf Ultrasynth X روغن سنتزی با بالاترین سطح کیفیت، موثردرکاهش مصرف سوخت  API SN, ILSAC GF-5 1& 4 Li
Gulf Formula ULE      
Gulf Formula G روغن سنتزی، موثر دراستارت آسان دردماهای بسیار پایین API SM 1& 4 Li
Gulf Formula GX       
Gulf Ultrasynth 4X4      
Gulf Ultrasynth HYB      
Gulf Pride Super Special روغن سنتزی، پایداری بالا دربرابراکسیداسیون API SM 1& 4 Li
Gulf Formula PCX      
Gulf Max Plus روانکاری عالی موتور در  دماهای پایین API SL/CF 1,3.5,4,5  Li
Gulf TEC Plus      
Gulf Max خاصیت پاک کنندگی دوده از قطعات موتور API SL/CF 1,3.5 & 4 Li
Gulf Multi GTS پایداری در برابر اکسیداسیون و جلوگیری از تشکیل لجن API SJ/CF 1& 4 Li
Gulf Multi GT جلوگیری از زنگ زدگی به علت حضور بازدارنده های موثر API SG/CD 1& 4 Li
Gulf Multi G      

روغن های جعبه دنده دستی (غیر اتوماتیک)

Gulf Gear MP خاصیت عالی تحمل فشارزیاد و جلوگیری از سایش، زنگ و خوردگی API GL-5 208, 20 & 1 Lits
Gulf Gear EP محافظ چرخ دنده هیپوییدی در شرایط عملیاتی متوسط از نظر بار و سرعت API GL-4 208, 20 & 1 Lits
Gulf Gear TDL      
Gulf Syngear ST      
Gulf Syngear      
Gulf Gear ST Plus      
Gulf Gear ST      
Gulf Syngear XP      

روغن هیدرولیک مخصوص سیستم تعلیق خودرو

Gulf LHM شاخص گرانروی بسیار بالا، دارای نقطه ریزش بسیار پایین PEUGEOT B712710, IS0 7308 AND Citroën specification 24338 1 Lit

روغن های موتور گازسوز(متحرک)

Gulf CNG Supreme مقاومت خوب در برابر نیتراسیون، اکسیداسیون و کاهش تشکیل لجن API SG/CD 4 , 3.5 & 1Lits
Gulfco 1049 قابلیت پاک کنندگی  بالای قطعات موتور API CF 208 & 20 Lits
Gulfco 1050 پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون و کاهش تشکیل رسوب API CF 208 & 20 Lits

روغن های موتورسیکلت 4زمانه

Gulf Power Trac 4T تولید شده از بهترین روغن پایه و مواد افزودنی مناسب، محافظت از موتور در برابر سایش و خوردگی، پایداری در برابر اکسیداسیون و افزایش طول عمر روغن، موثر در کاهش مصرف سوخت، پاک کنندگی عالی دوده از قطعات مختلف موتور و سیالیت  عالی در دمای پایین API SL, JASO MA, JASO MB 1 Lit
Gulf Pride 4T Special تولید شده از بهترین روغن پایه و مواد افزودنی مناسب، محافظت از موتور در برابر سایش و خوردگی، پایداری در برابر اکسیداسیون و افزایش طول عمر روغن، موثر در کاهش مصرف سوخت، پاک کنندگی عالی دوده از قطعات مختلف موتور و سیالیت  عالی در دمای پایین API SJ,  JASO MA, JASO MB 1 Lit
Gulf Pride 4T تولید شده از بهترین روغن پایه و مواد افزودنی مناسب، محافظت از موتور در برابر سایش و خوردگی، پایداری در برابر اکسیداسیون و افزایش طول عمر روغن، موثر در کاهش مصرف سوخت، پاک کنندگی عالی دوده از قطعات مختلف موتور و سیالیت  عالی در دمای پایین API SG,  JASO MA, JASO MB 1 Lit
Gulf Syntrac 4T      

سایر روغن های خودرویی

Gulf Brake Fluid DOT 4 دارای نقطه جوش بالا و  مقاوم در برابر اکسیداسیون، سازگار با قطعات لاستیکی و پلاستیکی بکار رفته در سیستم ترمز FMVSS 116 DOT 4 300 ml
Gulf Brake Fluid DOT 3 دارای نقطه جوش بالا و  مقاوم در برابر اکسیداسیون، سازگار با قطعات لاستیکی و پلاستیکی بکار رفته در سیستم ترمز FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1704-3 300 ml