دیدار معاونت محترم تولید و بهره برداری و مدیر پالایشگاه تهران شرکت ایرانول با مدیریت محترم عامل شرکت نفت ری سان در نمایشگاه نفت ١۴٠٣

 

 در دومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران، جناب آقای مهندس طایفه، معاونت محترم تولید و بهره  برداری و مدیر پالایشگاه شرکت ایرانول طی بازدید از غرغه شرکت نفت ری سان با جناب آقای مهندس احمدزاده، مدیرعامل محترم شرکت نفت ری سان به گفتگو پرداختند.

 

iranol2
iranol1