افتتاح مدرسه در گرمه

مدرسه ی دیگری با اهتمام شرکت نفت ری سان افتتاح گردید.

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت نفت ری‌سان، جهت ارتقاء دانش جامعه و با اهمیت موضوع مسئولیت‌های اجتماعی، مدرسه‌ی دیگری با اهتمام شرکت نفت ری‌سان افتتاح گردید. توسعه زیر ساخت‌ها و بهبود فضای آموزشی، یکی از مهم‌ترین وظایفی بوده است که در کنار فعالیت‌های تولیدی برعهده شرکت نفت ری‌سان قرار داده شده است. در راستای انجام همین وظیفه‌ی مهم، مدرسه سید محمد پارسا شاهمرادی درشهرستان گرمه ساخته شد و در سال تحصیلی جاری مورد بهره برداری قرار گرفت.